Mögelsanering – Få bort svartmögel

När någon nämner ordet svartmögel, vilka bilder kommer du att tänka på då? Först ser du säkert grön, brun, svart mögelsvamp som växer, eller hur? Angreppen varierar i storlek och kan spridas och ta över en hel yta snabbt. Det är aldrig en vacker bild. Mögel är mycket allvarligt, särskilt när det översvämmar ditt hem. Svartmögel är inte bara fult, utan kan också vara oerhört skadligt för hälsa för de som bor i huset.

Mögelsanering: Svartmögel – se upp!

Mögel växer i miljöer som tillåter och gör det möjligt för det att växa. Om du har en yta eller plats som är mörk och fuktig, så kommer möglet att lockas till det. Platser som källare, badrum och tvättstugor är områden som i första hand gynnar mögeltillväxt. Mögel kan växa var som helst, men det krävs lite fuktighet. Jag har sett mögel på vindar, i gymnastikpåsar, under mattor och utomhus på områden dit solen inte når, som på ytterpaneler. Har du mögel är nästa steg att rengöra och få bort det. Det kräver anti-mögelmedel, hårt arbete och massor av cirkulerande, torr luft.

Känslig för mögel

Om du känner till något rum i ditt hem som är känsligt för mögel, är det bäst att vidta nödvändiga och förebyggande försiktighetsåtgärder, så att du slipper mögelangrepp. Till exempel bör källare ha en avfuktare, för att hålla fuktnivåerna i schack. Frisk luft är också viktigt, särskilt under säsonger när du inte har så mycket öppet hemma. Öppna fönstren, det räcker med en glipa, och slå på en fläkt under vintern, och även sommarsäsongen, för att se till att ditt hem inte blir så känsligt för mögel. Se också till att du rengör regelbundet med antibakteriella produkter. De kommer med stor sannolikhet att döda många mögelsporer, om de finns där, innan du ens sett dem.

Mögelproblem i badrummet

Vad händer om du är för sent ute och möglet redan har funnit sin väg in i ditt hem? Vi köpte t.ex. ett hus där toaletten läckte och det hade börjat växa mögel bakom toaletten och på mattan i nästa rum. Först såg vi till att laga läckan och sedan kom vi fram till att det gamla mögelproblemet var både av större och mindre omfattning. Möglet i badrummet, på kakelplattorna och snickerierna, var lätt att få bort med hjälp av mögelgift och grundlig rengöring av området.

Sedan var det bara att låta det torka och med hjälp av mindre fläktar kunde vi hålla ett högt luftflöde som bidrog till torkningen. Sedan beslöt vi att det skulle vara bäst att ta bort mattan och applicera ett anti-mögelmedel på undergolvet och låta området torka. Det var bäst att byta ut mattan, eftersom mattor är svåra att rengöra tillräckligt bra för att förhindra möglet från att återvända.

Företag som utför sanering av mögel

Mögelsanering är inte något att skoja bort. Det bästa är att att hitta ett företag specialiserat på mögelsanering. Speciellt om mögelangreppet är på något känsligt ställe, så som vinden där både trä och isolering kan vara angripet. Mögelsaneringsfirmor har särskilda produkter och rätt utrustning för att hantera situationer som vanliga husägare kan stöta på. Det är särskilt viktigt att tillgång till en kontakt med en professionell mögelsanerare efter en katastrof. T.ex. en översvämning eller brand. Att låta dem ta hand om jobbet kommer att bidra till att lindra långsiktiga problem i ditt hus, något det annars kan sluta med. Sen kan det vara en ide att betala ett bra städföretag i Karlstad för städning.